วิธีการชำระเงิน

บริษัท สบาย ช็อป จำกัด (Sabai Shop Co.,Ltd.)

ท่านสามารถชำระเงินได้โดยการโอนผ่านทางตู้ ATM หรือเคาเตอร์ธนาคาร โดยโอนมาตามบัญชีที่อยู่ข้างล่างนี้

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
สาขาย่อย : สุขาภิบาล2
ชื่อบัญชี : บริษัท เน็กไซล์ จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 296-1-16501-0
ธนาคาร กรุงไทย
สาขาย่อย : สุขาภิบาล 2
ชื่อบัญชี : บริษัท เน็กไซล์ จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 197-0-05327-5
* เมื่อท่านลูกค้าชำระเงินแล้วเรียบร้อย กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Fax 02-917-7033 หรือ Scan แล้วส่งมาที่ info@thaiwebcenter.net